Josteins slektsside
Ektefelle
1.
Datter
Aslaug

Foreldre
2.
Far
3.
Mor
Tjostolv
Signe

Besteforeldre
4.
Farfar
5.
Farmor
6.
Morfar
7.
Mormor
Tarjei
Gunhild
Andreas
Olava
Nordal
Evja
Vollan
Aasen

Oldeforeldre
8.
Farfars far
9.
Farfars mor
10.
Farmors far
11.
Farmors mor
12.
Morfars far
13.
Morfars mor
14.
Mormors far
15.
Mormors mor
Tjostolv
Margit
Erik
Barbro
Kolbein
Karen
Ole
Gunhilde
Nordal
Dalene
Evja
Vollan
Holvig
Aasen
Larsen


Anenr. Navn               Født    Død   Gift Opplysninger                Kilde

5. generasjon Tipp oldeforeldre 16 Jørgen Nordal Tjostolv Tarjeison Nordal 17 Hæge Tjostolv Tarjeison Nordal 18 Osmund Aanundson Dalene f. Hagane 1814? 1869? 1839 Husmannsfolk på Dalene under Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 19 Hæge Tarjeisdtr Reine Lauvdal 1819 1883 1839 i Kyrkebygda "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 20 Auer Postkjører Nissedal/Kvitseid Tjostolv Tarjeison Nordal 21 Margit Tjostolv Tarjeison Nordal 22 Tarjei Tjostolv Tarjeison Nordal 23 Anne Tjostolv Tarjeison Nordal 24 Christian Tjostolv Tarjeison Nordal 25 26 Andreas Holvig Tjostolv Tarjeison Nordal 27 28 Ola Dovre Tjostolv Tarjeison Nordal 29 30 31 Rakel Larsen Vestre Moland Lillesand. Ble 95 år Tjostolv Tarjeison Nordal 6. generasjon Tipp-tipp oldeforeldre 32 Torvild Tjostolv Tarjeison Nordal 33 34 35 36 Aanund Torbjørnson Kåsa 1788 1876 ---- Husmannsfolk på Hagane senere Uvdalen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 37 Margrete Osmundsdtr 1786? 1851 ---- Flyttet tilbake til Hagane "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 38 Tarjei Rolleivson Reine 1780 1836 ---- Gårdsfolk på Reine vest om Nisser "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 39 Margit Håvardsdtr Leirosen 1782 1853 ---- - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 7. generasjon Tipp-tipp-tipp oldeforeldre 64 Halvard Tjostolv Tarjeison Nordal 65 66 67 68 69 70 71 72 Torbjørn Olavson Tveitane 1759 1837 1784 Kåsa under Tveitane "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 73 Anne Ånundsdtr Ulvsbrekk ? 1801 1784 Flyttet hjem til Ulvbrekk "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 74 Osmund Gjermundson Uvdalen 1736 1830 Uvdalen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 75 Gunvor Gunsteinsdtr 1756 1827 "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 76 Rolleiv Nilsson Reine 1735 1799 1766 Bønder på Reine "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 77 Torbjørg Tarjeisdtr 1749 1802 1766 Bønder på Reine "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 78 Håvard Knutson Leirosen ? før 1790 1778 Husmannsfolk på Leirosen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 79 Hæge Trondsdtr Felle 1751 1806 1778 Fra Felle i Treungen - Leirosen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 8. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 128 Orm Tjostolv Tarjeison Nordal 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 142 143 144 Olav Torbjørnson Tveitane 1732 1797 1756 Grova under Tveit i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 145 Guri Eivindsdtr ? før 1768 1756 "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 146 Ånund Olavson Ulvsbrekk 1703 1769 ? Bakka - Ulvsbrekk "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 147 Inger Davidsdtr Tveitane 1711 1797 ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 148 Gjermund Ansteinson Uvdalen 1710 1774 ? Overtok Uldalen etter faren - Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 149 Gro Aslaksdtr Grumum (Nedre) 1715 1779 ? Fra Grovum - Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 150 Gunnstein "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 151 152 Nils Rolleivson Reine 1726? 1779 ? Gårdsfolk på Reine "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 153 Tone Kjetilsdtr Dale/Fjalestad 1718? 1786 ? Tok over gården Reine etter broren "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 154 Tarjei "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 155 156 Knut Tallakson Leirosen 1720 1800 ? Bodde først på Nygård senere på Leirosen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 157 Birgit Olavdtr Hurv 1723 1806 ? Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 158 Trond Toreson Felle 1715 1757 ? Bønder på Vestgården Felle i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 159 Gunhild Andresdtr Heimdal 1718 1804 ? Kom fra Heimdal i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 198 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 9. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 256 Torbjørn Tjostolv Tarjeison Nordal 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 Torbjørn Olavson Tveit ? 1736 ? Husmannsfolk på Tveit søndre Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 289 Hæge Torbjørnsdtr Tveitane ? ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 290 Eivind "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 291 Hæge Halvorsdtr Bakka "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 292 Olav "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 293 294 David "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 295 296 Anstein Torbjørnson Tveitane ? ? ? Bodde og eide halvparten av Uvdalen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 297 Sigveig Tellevsdtr Nes ? ? ? Enke etter Ledvor Nerison Syftestad "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 298 Aslak Jonson Gruvum 1659 1727 ? Tidl.gift med Astri Olavsdtr Vik. Bønder "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 299 Gro Torsdtr Midtbø ? 1730 på Grovum fra 1680 "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 300 301 302 303 304 Rolleiv (Reine) ? ? ? Ukjent opprinnelse "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 305 ? ? ? ? Ukjent 306 Kjetil Olavson Dale ? ? 1708 Fra Reine, overtok Lisle-Uppigård og "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 307 Hæge Kjetilsdtr Kollkjenn/Dale ? 1745 1708 og Sesjordet "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 308 309 310 311 312 Tallak Knutson Stordale 1682 1772 1717 Fra Stordale i Treungen. Slo seg ned "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 313 Gunvor Knutsdtr Lisledale ? ? 1717 på Nygård, Lisledale. Håtveitfolk "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 314 Olav Tallakson Hurv 1677 1762 ? Bønder på Hurv i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 315 Targjerd Eivindsdtr Jørundland 1688 1771 ? Fra Jørundland/Stedjan - Gjøvdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 316 Tore Trondson Felle ? ca 1733 ? Bønder på Felle i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 317 Ingeborg Jonsdtr Felle, Ramse 1678 ca 1767 ? Fra Ramse - Tovdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 318 Anders Knutson Heimdal ca 1670 1733 ? Fra Heimdal i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 319 Astrid Jonsdtr Haugsjå, Austigard ? 1727 ? Fra plassen Haugsjå, Austigard i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene . . . 10. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 512 Anstein Tjostolv Tarjeison Nordal 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 . . 576 Olav Olavson Tveit ? ca 1713 ? Tveit i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 577 Anne Torgjørnsdtr Årak / Øverland ? 1707 ? Fra Øverland i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 578 Torbjørn Ansteinson Tveitane 1640 ca 1713 ? Gift for tredje gang Tveitane Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 579 Marte Leivsdtr Roholt ? ? ? Fra Roholt i Vrådal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 580 581 582 Halvor Alvson Bakka ? før 1709 ca 1690 Bønder på Bakka i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 583 Anne Øyulvsdtr Nes ? ca 1690 Kom fra Nes i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 584 585 586 587 588 589 590 591 592 Torbjørn Ansteinson Tveitane 1640 ca 1713 ? Født i Tveitane Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 593 Marte Leivsdtr Roholt ? ? ? Fra Roholt i Vrådal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 594 Telleiv Nottolvson Nes ? ? ? Bønder på Nes "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 595 Ingeborg Kjetildtr, Tveit 1644 ? ? Kom fra Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 596 Jon Salveson Grovum 1659 ca 1703 ca 1703 Bønder på Grovum i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 597 598 Tore Øyulvson Midtbø 1646 ? Bønder på Midtbø i NIssedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 599 Turid ? ? ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 Olav Åsmundson Fjalestad ca 1660 ca 1680 Kjøpte og bosatte seg på Reine i 1685 "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 613 Ingeborg Tellevsdtr Nes ? ? ca 1680 Fra Nes i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 614 Kjetil Åsmundson Kolkjenn 1660 1730 1680 Født på Fjalestad, flyttet til Skafså "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 Knut Bjugson Stordale 1644 før 1699 ? Bønder på Stordale "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 625 Signe Telleivsdtr Håtveit ? 1700 ? Fra Håtveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 626 Knut Tjostolvson Lisledale ? 1750 ? Bønder på Lisledale "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 627 Inger Eivindsdtr Tveit N ? 1750 ? Fra Tveit i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 628 Tallak Hurv "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 629 630 Eivind Eivindson Oland 1661 ca 1705 ? Bønder på Jørundland fra 1699 "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 631 Sigrid Olsdtr Espestøyl 1656 ? ? Fra Espetøyl i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 632 Trond Alvson Felle ? ? ? Bønder og skogdrivere på Vestgarden Felle "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 633 Gunvor Halorsdtr ? ? ? Ukjent opprinnelse "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 634 Jon Gunnulfson Felle,Ramse ? ? ? Fra Nordgarden i Ytre Ramse "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 635 Sigrid Herbjørgsdtr Felle ? ? ? Trolig tjenestefolk i Felle "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 636 Knut Bjugson d.y. Stordale 1652 ? ? Født i Stordale. Bønder i Heimdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 637 Hæge (Helge) Toresdtr ? ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 638 Jon Torbjørnson Haugsjå før 1707 ? ? Født i Austigard I, Haugsjå i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 639 Gro Tjostolvsdtr Lisledale ? Bønder i Austigard "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 11. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 1024 Tellef Tjostolv Tarjeison Nordal 1152 Olav Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1153 1154 Torbjørn Nilson Øverland ? ? ? Bønder på Øverland "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1155 1156 Anstein Telleivson Tveitane ca 1600 før 1672 ? Lensmann, tømmerdriver på Tveitane Nissedal"Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1157 Hæge Torgrimsdtr Vik ? ? ? Fra Vik i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1158 Leiv Roholt ? ? ? Fra Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1159 1160 1161 1162 1163 1164 Alv Kjetilson Tveit Grimstvedt ca 1638 1700 ? Bønder på Tveit i Nissedal (Loftsgården) "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1165 1166 Øyulv Nottovson Nes 1644 ? ? Bønder på Bakke i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 Anstein Telleivson Tveitane ca 1600 1672 ? Lensmann, tømmerdriver på Tveitane Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1185 Hæge Torgrimsdtr Vik ? ? ? Fra Vik i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1186 Leiv Roholt ? ? ? Fra Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1187 1188 Nottov Telleivson Nes 1604 ? ? Bønder på Nes i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1189 1190 Kjetil Olavson Tveit 1604 ? ? Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1191 Gro Nilsdtr ? 1672 ? Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1192 Salve Olavson Grovum ? 1669 ? Fra Grovum i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1193 Tone Aslakdtr Vik ? ? ? Fra Vik i Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1194 1195 1196 Øyulv Anbjørnson Midbø 1604 ? ? Oppsitter på Midtbø "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1197 Gro ? 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 Åsmund Tovson Fjalestad ca 1612 1681 ? Rik mann for sin tid - Fjalestad Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1225 Hæge Ulvsdtr Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1226 Telleiv Nottovson Nes "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1227 Ingeborg Kjetilsdtr Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1228 Åsmund Tovson Fjalestad ca 1612 1681 ? Rik mann for sin tid - Fjalestad Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1229 Hæge Ulvsdtr Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 Bjug Knutson Stordale 1594 1678 ? Bønder på Espestøyl - senere Stordale "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1249 Anne Knutsdtr ? etter 1678 ? Bønder på Espestøyl - senere Stordale "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1250 Tellev Tarjeison Håtveit ? 1661-1664 ? Håtveit øvre i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1251 1252 Tjostov Tarjeison Håtveit 1614 1698 ? Håtveit i Nissdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1253 Astrid Jonsdtr Austenå ? ? ? Fra Austnå i Tovdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1254 Eivind Knutson Trontveit 1640 etter 1700 ? Trontveit i Nissedal Bodde også på Stordale"Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1255 Asgjerd Tjostovsdtr Lisledale ? 1756 ? ? Fra Lisledale i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1256 1257 1258 1259 1260 Eivind Telleivson Oland 1632 1706 ? Født i Oland, Gjøvdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1261 Targjerd Olsdtr Stedjan ? ? ? Født på Stedjan under Mjåland, Jørundland "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1262 Olav Knutson Berge ? 1681-2 ? Overtok Oland etter faren "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1263 Ingebjørg Telleivsdtr Engenes ? 1681-2 ? Fra Engenes, Åmli "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1264 Alv Bjørnson Felle 1614 1670-5 ? Tok over Vestgarden "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1265 1266 Halvor "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1267 1268 Gunnulv Jonson Ramse ? ? ? Kom fra Nordgarden i Ytre Ramse, Tovdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1269 1270 Herbjørn Ramse (Felle) før 1594 ca 1615 ? Fra Felle i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1271 1272 Bjug Knutson Stordale 1594 1678 ? Fra Stordale i Nissedal. Eier av Espestøyl "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1273 Anne Knutsdtr ? etter 1678 ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1274 Tore "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1275 1276 Torbjørn Eivindson Haugsjå 1618 før 1707 ? Fra Haugsjå i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1277 Åse Olavsdtr ? ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1278 Tjostov Tarjeison Håtveit 1614 1698 ? Fra Håtveit. Kjøpte Lisledale "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 1279 Astrid Jonsdtr Haugsjå ? ? ? Fra Austnå i Tovdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 12. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 2048 Anstein Tjostolv Tarjeison Nordal 2304 2305 2306 2307 2308 Nils Øverland 2309 2310 2311 2312 Telleiv Ansteinson Tveitane ? ? ? Bønder på Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2313 2314 Torgrim Jørundson Wiig ? ? ? Født i Vik. Bønder på Nordbø "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2315 2316 2317 2328 Kjetil Olavson(?) Tveit ca 1604 ? ? Fra Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2329 Gro Nilsdtr ? 1672 ? Ukjent opprinnelse "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2330 2331 2332 Nottov Telleivson Nes 1604 ? ? Fra Tveitane. Eide Nes en tid. "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2333 2334 2335 2368 Telleiv Ansteinson Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2369 2370 Torgrim Jørundson Wiig ? ? ? Fra Nordbø i Nissdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2371 2372 2373 2374 2375 2376 Telleiv Ansteinson ? ? ? Bodde på Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2377 2378 2379 2380 Olav Kjetilson Tveit Midtbø ? ? ? Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2381 2382 Nils "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2383 2384 Olav Aslakson Grovum ca 1580 ? ? Lagrettsmann. Grovum i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2385 2386 Aslak Aslakson Vik ? ? ? Fra Vik i Fyresdal. Fikk Vik Nordre "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2387 Liv Søvisdtr ? ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2388 2389 2390 2391 2392 Anbjørn Kjetilson Midtbø ? ? ? Midtbø i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2393 2448 Tov Åsmundson Fjalestad ? ? ? Også kalt Tolleiv og Toruf. På Fjalestad "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2449 2450 Ulv Høljeson Tveitane ca 1618 ? ? Bruker av Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2451 Turid Alvsdtr Tveit ? ? ? Fra Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2452 Nottov Telleivson Nes "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2453 2454 Kjetil Olavson Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2455 Gro Nilsdtr "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2456 Tov Åsmundson Fjalestad ca 1560 ? ? Også kalt Tolleiv og Toruf. På Fjalestad "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2457 2458 Ulv Høljeson Tveitane ca 1618 ? ? Bruker av Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2459 Turid Alvsdtr Tveit ? ? ? Fra Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2496 Knut Stordale ? ca 1650 ? Trolig fra Haugsjå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2497 2498 Knut "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2499 2500 Tarjei Telleivson Håtveit ? før 1645 ? Fra Valebjørg i Fyresdal til Håtveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2501 Ragnhild Knutsdtr Kyrkjebø ? før 1654 ? Fra Kyrkjebø i Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2502 2503 2504 Tarjei Telleivson Håtveit ? før 1645 ? Fra Valebjørg i Fyresdal til Håtveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2505 Ragnhild Knutsdtr Kyrkjebø ? før 1654 ? Fra Kyrkjebø i Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2506 Jon Austenå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2507 2508 Knut Tarjeison Trontveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2509 Guro Eivindsdtr Hillestad "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2510 Tjostov Tarjeison Lisledale "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2511 Astrid Jonsdtr Austenå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 Telleiv Gunnarson Oland før 1679 ? ? Fikk Oland, Negarden "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2521 xx Telleivsdtr Harstveit ? ? ? Fra Harstveit i Gjøvdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2522 Olav Jørgenson Måland ? 1638 ? Fra Mjåland i Gjøvdal. Stedjan, Mjåland "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2523 2524 Knut Halvorsen Berge ? ? ? Fra Berge i Fyresdal. Giftet seg til Olstad"Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2525 Turi Askland ? ? ? Fra Askland i Gjøvdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2526 Telleiv Engenes "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2527 2528 Bjørn Herbjørnson Felle ? ? ? Overtok Felle - Vestgarden Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 Jon Hyljeson Ramse ? ? ? Fra Ramse i Tovdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 Knut Stordale ? 1650 ? Trolig fra Haugsjå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 Eivind Nilsson ? ? ? Første oppsitter på Austgarden, Haugsjå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2553 2554 2555 2556 Tarjei Telleivson Håtveit ? før 1645 ? Fra Valebjørg i Fyresdal til Håtveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2557 Ragnhild Knutsdtr Kyrkjebø ? før 1654 ? Fra Kyrkjebø i Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2558 Jon Austenå ? ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 2559 2560 13. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 4624 Anstein Øyulvson Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4625 Astrid Telleivsdtr Mule ? ? ? Fra Mule i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4626 4627 4628 Jørund Olavson Nordbø 4629 Åshild Torgrimsdtr Mule "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4630 4656 Olav Kjetilson Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4657 4658 4659 Nils "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4660 4661 4662 4663 4664 Tellev Ansteinson Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4665 4666 4736 Anstein Øyulvson Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4737 Astrid Telleivsdtr Mule ? ? ? Fra Mule i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4738 4739 4740 Jørund Olavson Nordbø ca 1530 før 1594 ? Nordbø i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4741 Åshild Torgrimsdtr Mule ? ? ? Fra Berge i Morgedal ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4742 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 4752 Anstein Øyulvson Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4753 Astrid Telleivsdtr Mule ? ? ? Fra Mule i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 Kjetil Olavson Tveit ? ? ? Fra Tveit i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4761 Mari Anbjørnsdtr Tveit Øvre ? ? ? Fra Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 Aslak Olavson Grovum ? ? ? Grovum i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4769 Bergit Asgautsdtr ? ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4770 4771 4772 Aslak "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4773 4774 Søvis "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 Kjetil Olavson Tveit ? ? ? Fra Tveit i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4785 Mari Anbjørnsdtr Tveit Øvre ? ? ? Fra Tveit i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4786 4787 4788 4789 4790 4896 Åsmund Eivindson Fjone ? ? ? Lensmann i 1594. Bodde på Nigard på Fjone "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4897 4898 4899 4900 Hølje Ulvson Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4901 4902 Alv Olavson Tveit ? ? ? Bodde på Tveit i 1615. "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4903 4904 Telleiv Ansteinson Tveitane "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4905 4906 4907 4908 Olav Kjetilson Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4909 4910 4911 4912 Åsmund Eivindson Fjone ? ? ? Lensmann i 1594. Bodde på Nigard på Fjone "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4913 4914 4915 4916 Hølje Ulvson Tveitane ? ? ? Fra Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 4917 4918 4919 Alv Olavson Tveit ? ? ? Bodde på Tveit i 1615. "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5000 Telleiv Olavson Valebjørg ? ca 1623 ? Tok over Valebjørg i Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5001 Gro Bendiksdtr Spokkeli ? ? ? Fra Spokkeli i Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5002 Knut Tallevson Kyrkjebø ? før 1625 ? Kyrkjebø i Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5003 Kari Tallaksdtr ? før 1625 ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5004 5005 5006 5007 5008 Tellev Olavson Valebjørg ? ca 1623 ? Tok over Valebjørg "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5009 Gro Bendiksdtr Spokkeli ? ? ? Fra Spokkeli Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5010 Knut Tallevson Kyrkjebø ? før 1625 ? Kyrkjebø i Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5011 Kari Tallaksdtr ? før 1625 ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5012 Tjøstolv Austnå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5013 Liv Olsdtr "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5014 5015 5016 Tarjei Telleivson Håtveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5017 Ragnhild Knutsdtr Kyrkjebø "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5018 Eivind Torulfson Hillestad "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5019 Signe Kjetilsdtr Tveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5020 Tarjei Telleivson Håtveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5021 Ragnhild Knutsdtr Kyrkjebø "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5022 Jon Tjøstolvson Austnå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5023 5040 Gunnar Tjøstolvson Oland senest 1560 åra ? ? Krone og leilendingsbond på Oland,Gjøvdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5041 5042 Telleiv Nereson Harstveit ? ? ? Bønder på Harstveit "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5043 5044 Jørgen Måland "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5045 5046 5047 5048 Halvor Olavson Berge ? ? ? Overtok Berge som giftegods. Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5049 Tore Ulvsdtr N.Breivik ? ? ? Fra N.Brevik i Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5050 5051 Birgit Askland N. ? ? ? Gjøvdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5052 5053 5054 5055 5056 Herbjørn Øysteinson Felle før 1548 ca 1615 ? Bønder på Felle i Treungen "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5057 5058 5059 5072 Hylje Ramse "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5073 5104 Nils "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 Tellev Olavson Valebjørg ? før 1623 ? Overtok Valbjørg i Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5113 Gro Bendiksdtr Spokkeli ? ? ? Fra Spokkeli i Fyresdal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5114 Knut Tallevson Kyrkjebø før 1625 ? ? Kyrkjebø i Kviteseid "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5115 Kari Tallaksdtr før 1625 ? ? "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5116 Tjøstolv Austenå "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5117 Liv Olsdtr "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 5118 5119 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 9248 Øyulv Telleivson Tveitane - - - Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 9472 Øyulv Telleivson Tveitane - - - Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 9484 Øyulv Telleivson Tveitane - - - Tveitane i Nissedal "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene 00000 - - - - "Slekten Dalene" av Kjell Dahlene
Returner til toppen av siden Filnavn: jostein/aslanet.html