20090804

Ovnpuss, Rennebumartnad, rydding av elgposter og sesongavslutning på Moldtun

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Foto: Jostein Staverløkk