Einar Sundlisæters begravelse 7.10.1999Einar Sundlisæter døde 1.oktober (30.sept ?) av blodpropp. Han ble gravlagt fra Soknedal kirke den 7.10.1999. Her ser vi båren, Marianna, ungfolkene på gården og en del av den nesten fullsatte kirka.

Full kirke med mye blomster og hilsener. Det ble gitt over 10.000 til "Hjelp uten grenser - Romania".

Olav Solberg ledet det fine minnesamværet hvor nesten hundre mennesker deltok. Det var flere hilsener, solosang, andakt og allsang.

Elfrid Skjerve og Odd Staverløkk leste opp telegram.
Fred over Einars minne.fil: jostein/ja1999102.html