Renfjellrennet 2000Helga 10.-12.mars var avdelingen jeg arbeider i på Island. Her er jeg foran Gullfoss. Bildet er tatt av Rolf Damsleth.
fil: jostein/ja2000030.html