Besøk av Bård og ÅseFredagskveld (før palmesøndag) fikk vi besøk av Bård og Åse. Vi såg (og scannet) masse gamle bilder fra Soknedal. Trivelig.
fil: jostein/ja2000043.html