Vårtegn 2000Eimund er russ, og her tegnar han på russefrakken sin...


.. og Ragnhild hjelper pappa med hagearbeid lørdag.

fil: jostein/ja2000050.html