Arnstein ferdig sersjant 28.6.2000


Så var det tid for avslutningsfest for Arnstein på Befalsskolen i Harstad. Vi dro oppover og ankom leiren sent mandagskveld den 27.6.00. Arnstein hentet oss i byen og her er vi kommet til skolen.
.. så fikk til og med mamma overnatte på kaserna. Vi sov godt.
Det var bra, for det ble ikke så mange timene. Det var frukost kl 6.30. Etterpå var vi med på oppstillingen kl. 8.00. Her er det kompanisjef kaptein Egil Haukland som orienterer om hva som skal skje denne dagen.
Her er trønderne som nå er serjanter.
Kaptein Haukland leder marsjen til kirka.
Oppstilling utenfor Trondenes kirke hvor den høytidlige avslutningen skulle foregå.
Festgudstjeneste var første del av arrangementet. Arnstein leste teksten.
Divisjonsmusikken spilte med Terje Tønnesen som solist.
Stabsprest oberstløytnant Knut Engebu.
Etter gudstjenesten holdt flere taler og delte ut utmerkelser og vitnemål. Generalmajor Fossland holdt en fin tale.
Arnstein mottar vitnemålet fra skolesjefen og kompanisjefen.
Feltpresten viste seg å være en gammel kjenning av Aslaug. Her gratulerer han Arnstein og ønsker han lykke til.
Stram kar serjant Staverløkk.
Serjant Staverløkk med foreldre.
Foran skapet på rommet han har bodd i ett år sammen med 3 kamerater.
Et stilig festmiddag med taler og god mat. Vi fikk servert nydelig entrecote med karamellpudding til dessert.
Etter middagen besøkte vi Adolfkanonen. Dem ligger bare noen hundre meter fra skolen Arnstein gikk.
Takk for en høytidlig og minnerik dag i Harstad, og god tur til Oslo Arnstein. Der venter kongens garde. Lykke til !


fil: jostein/ja20000611.html