Sjøsetting av båtEtter bunnsmøring med Hempel, ble båten ble sjøsatt 2.juni.


Akt fungerte godt, og sjøsesongen er igang.

fil: jostein/ja2000062.html