Julegranas fall....


Julegrana på Nardo ble etterhvert litt for stor å ha så nære huset. Det tok både utsikt og lys. Lørdag 17.juni ble hennes siste levedag.


Så er timen kommet...


.. og her er treet falt.


Det ble i allefall bedre vær ....

fil: jostein/ja2000066.html