Ragnhilds avslutning på Hoeggen


Hele 10.klasse trinnet fremfører "There's a kind of hush.."
Lærerne hadde skrevet en sang selv.
Bernt Aune hadde en fil tale til avgangselevene.
Ragnhild får vitnemålet av klasseforstander Turid Dahl.
Ragnhild og noen klassevenninnner.
Elevene hadde kjøpt fine gaver som de gav til lærerne side.
Ragnhild og lærerne hennes i 10. klasse.fil: jostein/ja2000066.html