Besøk hos Gjertrud og Arve i Larvik


Torstein teller penger
Reker og trivelig selskap er en god kombinasjon.
Magnhild koser med katten.
Øyvind er dataguru


fil: jostein/ja20000711.html