Gospelnight på Olavsfestdager i Trondheim


Her traff vi Hjørdis og Halvor Havdal. Det var lange siden sist.
En flott scene i Erkebispegården.
En sammensatt gruppe iforbindelse med Olavsdagen hadde første avdeling av konserten.
Andre avdeling var det Salsa som hadde.
Eimund gjorde stor lykke med sine soloinnslag.
Salsa. Flott konsert !


fil: jostein/ja20000716.html