Søndag 9. juli ble Ragnhild og Jomar med på Storheia.


Jomar blåser løvetann.
Opp til Storheia er det motbakker.
Jomar nærmer seg toppen (det er bratt sjø ...).
Ragnhild - ut på tur - aldri sur !
Og så er målet nådd. Takk for turen !


fil: jostein/ja2000075.html