Første jaktdag 10.9.2000


Endelig er den 10.september og småviltjakta er i gang. Vi (Terje og Joakim Prestmo i tillegg til meg selv) dro til Singsås første jaktdag. Vi dro fra byen i åttetida, og her kjøper kort av Hans Wolden (ved bommen).
Vi jaktet lengst sør på Vestre utmarkslag først, men der var det mere folk enn ryper. Utpå dagen dro vi lengst nord på valdet. Her mente vi det var bedre sjanse, om ikke rype, så kanskje storfugl.
Her koser vi oss med en skikkelig matpause.
Så begynte ting å skje. Jeg skjøt en hare...
..Joakim en røy...
.. og Terje en røy...
.. og til slutt skjøt Joakim en rype.
Her er hele fangsten med jegere og hund (Brutus var med på første del av dagen, men mye vind gjorde det vanskelig for han).
Fin tur og bra fangst. Slett ingen dårlig åpning på årets jaktsesong !
Takk for turen !


fil: jostein/ja2000093.html