Mikal Solbergs begravelse

Mikal Solberg døde av kreft 17.12.2000. Her er noen bilder fra begravelsen den 22.12.2000.
Mange var møtt frem ved begravelsen. Fremst sitter Stein, Idar, Morten, Anne, Mia og Solfrid.
Det var en svært fin og verdig begravelse. Isteden for blomster var det ønsket en gave til Stein og Mia's skolegang.
Det var Sveia (t.v.) som holdt begravelsen.

fil: jostein/ja2000123.html