Diverse bilder (planlegging slektstevne, hytta)

Til sommeren planlegger vi slektstevne. Det er etterkommerne etter Sigrid-Anna og Sivert Hustøft (Bergan) som skal samles. 

Her har vi det først komitèmøtet (hos Odd).

Jeg var på hytta 9.-11.februar. Ragnhild og noen venninner hadde vært der tidligere i uka. 

Etter at de dro kom det snø. Fin ren snø....

Fantastisk fint !
Kjent og kjær utsikt fra Holtet.
Eimund har også vinterferie og kom hjem fra Sagavoll.
Han hadde også med seg en skolekamerat. Bimal er fra Nepal.
En bli og trivelig kar....
.. som var svært dyktig på gitar.
Ikke akkurat triste disse fastelavensbollespisende damene heller da.....

 

Therese og Ragnhild.

Hanne og Trude kom også på besøk. Det var trivelig.
 

 

 

fil: jostein/ja2001022.html