Oslo uke 10 

6. mars avtalte jeg å møte Arnstein og Åshild.
Vi drakk kaffe og spiste kaker på  Pascal.

Det er her garden kjøper kaker til befalet!

På kontoret ....

 

Terje Bjørn Aavik
Niels Henrik Devold 
Kjell P. Almli (t.h.) og en kollega fra Netant.

 

fil: jostein/ja2001032.html