16. juli 2001 Fjerning av eternittak.

Vi hadde planlagt å skifte tak på huset i sommer. 

Eternitt er asbestholdig, så en må være forsiktig så en ikke puster inn støvet. 

Guttene var hjemme og her er Arnstein i gang med å trekke spiker for å løsne platene.

 

Eimund tok neste etappe bort til sklia....
...sendte platene ned...
...og Jomar tok i mot.

Det fungerte perfekt og bare etter noen timer så var eternitten lagt på henger. 

Det var litt av hvert under platene. Her er et digert kvaksbol.
Vi hadde avtalt med en bonde i Soknedal som skulle fylle ned en gruve (og renholdsverket på Støren). Han kunne grave grave ned eternitten også.

Det var to store lass (ca 2.500 kg). 

fil: jostein/ja2001073.html