Besøk av Signe og Tjostolv

Mandag 5.november kom Signe og Tjostolv med toget. De var hos oss en uke. Om kveldene spilte vi mye scrabble.
Det klaffet slik av det farsdag den søndagen de var hos oss i år også (som i 1999). Og her er det farsdagsfrokost. Fedrene har fått hver sin bok.
På ettermiddagen er det kaffe.
Aslaug
Raghild 
Eimund på kontrabass og Jomar på gitar 

fil: jostein/ja2001112.html