Mammas død 2.12.2001

Fra bisettelsen i Soknedal mandagskveld.3.12.2001
Tvillingsøster Bergljot tar farvel.
Siste bilde av mamma med alle barna rundt seg.

fil: jostein/ja2001121.html