Niels Henrik slutter...

Niels Henrik Devold er konsulent ansatt i Netant. Han har arbeidet i Telekomgruppa en god stund, men sluttet nå til jul. Takk for godt utført arbeid og godt kameratskap.
Tobias viser de enkle telefonløsningene for nye medarbeidere i gruppa.
Terje og Arne.
Pål ser litt småforvirret ut, men det er nok bare utenpå.

fil: jostein/ja2001125.html