1. nyttårsdag 2002

Godt Nyttår !

1.nyttårsdag ble en skikkelig snødag. Det var kommet over 30 cm i natt, og ennå ga det seg ikke....

Så det ble litt arbeid med snøen. Men det er ikke noe problem når en har en god snøfres. 

fil: jostein/ja2002011.html