Sara Gorset's begravelse 12.2.2002

Tante Sara døde av hjerteinfarkt på Orkdal sykehus 5.februar.

Hun ble gravlagt fra Soknedal kirke 12.februar.

 

 

 

 

Kista foran i kirka. Fra høyre på fremste benk sitter Erling og Kjellfrid, Ketil og Solfrid, Sigrid og Helge.
Mange var møtt frem for å følge Sara til graven.
Kari la på blomster fra barnebarn og oldebarn.

Tore og Olav la på blomster fra oss.

Det ble sagt mange gode ord og nemnt mange fine minner.

Inger Flatås og Ola Kristian Halset sang "Mor hvor du er kjærlig". 
Så ble kista båret ut. 
Ved graven la oldebarna på en rød rose hver.

Prest, Odd Magnar Vognhild, hadde forberedt seg godt og hadde en usedvanlig fin gravferd.

Så er kista firt ned.
Etterpå var det minnestund på Soknatun

Her sees omtrent halve forsamlingen.

Kjetil og Helge leser opp telegram.

Tantebarne til Sara fra Rønningen (- Sverre) sang "Der roser aldri dør".

Begravelsen og minnestunden etterpå var en fin og verdig avskjed med Sara. Takk for at vi fikk være med.

Fred med Saras minne.

fil: jostein/ja2002022.html