Hagearbeid 10.-11.mai

Forstøtningsmuren på øversiden av huset hadde begynnt å bli skjev. I 23 grader tenkte vi å justere i allefall den verste svingen. Det endte med at vi rev alt og begynnte fra grunnen av. 

Eimund i sving med spettet.

Etter å ha gjort skikkelig grunnarbeid så var det å begynne å sette steinene på plass igjen.
Hele folket i arbeid. Om ikke arbeidstøyet er av den robuste typen, så gjorde Ragnhild en fin innsats. 
Så var det litt mer orden. 

fil: jostein/ja2002053.html