Juni 2002

Vedhogst på Moldtua 

St.Hans-helga dro Arnstein og jeg til Moldtua for å rydde utsikt.
Mesteparten av fellinga hadde vi gjort sist helg, så nå var det rydding og brenning av kvist som sto på programmet.
Mesteparten av kvisten drog vi etter bilen og brente den i fjæra.
Så ble det skikkelig et St.Hans-bål. Det røk så godt at Inge Leksen ringte fra Leksa og lurte på hva som stod på.

Takk for hjelpa og en trivelig helg Arnstein.

fil: jostein/ja2002063.html