Skoleslutt på Tyholttårnet

Tradisjonen tro tok vi oss  tid og råd til å spise ute når alle var ferdig med skoleåret. 

Her er vi på vei inn i Tyholttårnet.

fil: jostein/ja2002064.html