Juli 2002

Fisketur til Snøan

Etter bomtur på Kvål ville vi prøve laksen på Snøan. Aslaug var med og satte en spiss på turen. 

Det er ikke fullt så tilgjengelig som på Kvål. Ganske bratt ned til elva.

Aslaug er ikke nådig. Her trer hun mark på kroken.
Napper det tro?
Skikkelig høyt ormgress.

fil: jostein/ja2002073.html