Jomar på sykehus 11.8.02 

Søndag morgen fikk vi en tekstmelding fra Jomar om at han var havnet på St.Olav's-sykehus. Han hadde fått blindtarmbetennelse og måtte opereres. Vi besøkte han søndagskveld etter at operasjonen hadde gått fint.

God bedring Jomar.

 

fil: jostein/ja2002084.html