Leting 22. og 23. februar 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag

Lørdag planla vi en større leteaksjon. Søkene skulle omfatte både land, sjø og elva.

I elva søkte vi fra båt, langs land og med dykkere.

Her er et lag i virksomhet nedenfor Sluppenbrua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpause

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strømmen var ganske stri og det var ikke egnet for bruk av motor. Dermed måtte båten fires fra side til side nedover elva for å få avsøkt bunnen med vannkikkert.  Ganske effektivt, men krevende. Det var spesielt tungt å stå med tauene. Heldigvis fikk vi regulert vannføringen i elva (Ståle har gode kontakter i e-verket).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nede i elva var det en del sandbanker og områder som var for grunne til å søke med båt. NLA stilte opp på kort varsel og gjorde gode søk på de aktuelle områdene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidar Lunda (blå genser) hadde ansvaret for KO for landsøket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marte hadde full kontroll på registrering av frivillige. Her sammen med mor (søster til Knut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag

Søndag opprant og mange møtte opp for å delta i leteaksjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atle og Kjersti Sætre (og Jostein med bikkja som tok bildet) lette ovenfor Osloveien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når en tråler bekkdaler og skogsholt ser en mye rart som folk har kastet fra seg.

Her er en PC havnet i treet. 

 

 

 

 

Men vi fant ikke Kristin og nå er den organiserte letingen avsluttet. Det er lett "overalt" i 10 dager, men dessverre er hun ikke funnet.

Det har vært stor oppslutning om leteaksjonene og søkene som har vært gjennomført. Bare lørdag var det over 150 frivillige. I tillegg stilte dykkere, redningsskøyta, luftambulansen, brannvesenet m.m. Det var fantastisk.
Det er gjort en stor innsats og søkt veldig mye etter Kristin. Det er greit for Knut og resten av de pårørende å vite.

Her er et kart som viser hvilke områder som er søkt (grønn).

Større kart

Håper jeg kan få skannet inn kartet. Dette er bare et fotografi av det og det blir alt for dårlig.

Kart over Estenstadmarka

fil: jostein/ja2003024.html

Sist oppdatert 28.02.03