2003093 Jakt på Singsås / Soknedal og  Eimunds bil

Fredag 20.september tok jeg fri for å dra til Singsås på jakt. Egentlig hadde jeg satt av hele uke, men det ble ikke tid til det. Men fredagen kom jeg av gårde.

Det var regn, snø og skodde, så det ble en litt ruskete tur. Men godt å komme ut.

På fjellet såg jeg ikke så mange ryper, så jeg trakk ned i skogen. Jeg hadde jeg kontakt med en del fugler. Både orr- og storfugl. Men bare en jerpe ble med hjem.

Om ettermiddagen plukket jeg opp Aslaug på Støren. Så dro vi på hytta i Soknedal.

Her ble det også jakt. Her har jeg skutt en fin orrhøne.

Den fløy 150-200 m etter at den ble skutt, men jeg var så heldig å finne de.

På hjemtur var vi innom på Rødde for å se bilen til Eimund. Lykke til sa nå jeg ....

fil: jostein/ja2003093.html