200426 Referansebesøk i Åre

IBM, Nexans og if Skadeforsikring var i Åre den 27. februar for å se på funksjonalitet. 

Peter viste og svarte på spørsmål.

fil: jostein/ja200426.html