20050102 Besøk av Helge Morten med damer 8.januar

 

Heisan ! Her er Sunniva. Vi hentet Solveig fra en bursdag.

 

Solveig.

De skulle til Aslaug og meg på besøk !!

 

Vi koste oss en lang ettermiddag. Her med kortspill.

 

Vri-åtter. Solveig og Helge Morten spekulerer hardt.

 

Sunniva og Irmelin

 

 

fil: jostein/ja20050102.html