20050402 Bilder fra jobb... Q-møte

 

Pål og Arne følger med, men Anders ser ut til å være mer opptatt av mobilen.

 

 

Kjetil

 

 

Roger, Terje Bjørn og Pål 

 

 

Pål og Arnfinn

 

Arnfinn, Linda og meg.

 

Mastemyr

 

 

På Q-møtene, en gang pr kvartal, pleier vi å gå ut å få oss mat sammen. Denne gangen havnet vi på Fridays.  

Roger venter på mat.

 

 

Anders ser ganske hungrig ut...

 

 

 

Så - endelig kom maten. Og den var kjempegod !

 

 

Terje Bjørn fikk seg en skikkelig posjon med is også.

 

fil: jostein/ja20050402.html