20060901 Steinars begravelse

Onkel Steinar døde 27.august. Han var født 2.3.18, så han ble 88 år. Det er en høy alder, men Steinar var ganske frisk og klar i hodet helt til slutten, så når beskjeden kom, var det likevel overraskende og trist. Steinar var en kjær onkel.

 

Begravelsen var 1.september i Soknedal kirke. Det var gitt beskjed om at det ikke var ønsket blomster, men en gave til NLM. Men det var likevel mye blomster ved båren.

 

Odd la på blomster fra oss.

Prest Vognhild og Inger Postholm står ved siden av.

Så bæres Steinars kiste ut av kirka.

 

Steinar fikk gravsted like ved bestmor og bestefar.

 

Været var fint.

 

Ole, Borgny og Bergliot

 

Sigrid bad sammen til minnesamvær i Misjonshuset. 70-80 personer møtte frem.

 

Sverre sang og Odd spilte gitar til. Ellers sang vi flere allsanger. Steinar likte sang og musikk, så det passet godt.

 

Sigrid ved enden. Lene, Aslak, Torgeir, Bente med datter til høyre

 

De var sju søsken på Bergan. Nå når mamma og Steinar er borte, så er det fem igjen. Her sitter de: Arne, Reidun, Bergliot, Solveig og Borgny.

 

Etter middagen var det godt å strekke litt på beina. Det er ikke så ofte en treffes, så praten går lett.

 

Her studeres nyervervelsen til Odd.

 

Norunn, Arne og Gerd Mette.

 

Mange fra Sigrids familie var møtt frem.

 

Aslaug og Kari

 

Litj-Steinar og Sverre. Ved bordet bak sitter Otto og Brit.

 

Så var det kaffe. Rørosinger og Spjelkavikinger forsyner seg fra kakebordet.

 

Kjellrun og Bente las opp telegram og hilsener.

 

Magne, Gerd Mette og Kjersti følger med.

 

Tobba og Lavrans kom fra Skien. På andre siden sitter Astrid, ekteparet Halsteinsli m.fl.

 

 

fil: jostein/ja20060901.html