20061205 Sotsøndagssamling

Sotsøndag, som i år for vår del ble 3.søndag i advent, er det tradisjon å dra til Soknedal. Da mater jeg fuglene på hytta, deler ut julekort, hogger juletre og er med på sotsøndagssamlingen.

Det var ikke så mye snø i Soknedal heller - bare ca 10 cm.

Juletreet hogges hos Arnt og da må jeg selvfølgelig innom med byttevare. Moi såg visst gaupe i høst. Her viser hun frem en bildet av en død hare som den hadde tatt.

 

Arnt kom ned fra foring før jeg dro videre.

 

Vi leier Sørbygda bedehus til Sotsøndagssamlingen. Håvard hadde med sin Lotte. Her holdes hun av bestemor Solveig.

 

Joar fremførte gitarbugge sammen med resten av husorkesteret.

 

Så er det deilig koldtbord.

 

Stor stemning med prat, sosialt fellesskap og ...

 

... med konkurranser.

 

Stolleken er selvskreven. I år ble det ødelagt bare 2 stoler.

 

Til slutt er det juletregang. Så er det et år til neste og da er det Kjellrun og Bothild som har ansvaret.

God jul !

 

fil: jostein/ja20061205.html