FF'en starter...

...det gjorde Deutzen også...

Skriv gjerne en kommentar på gjesteboka.

fil: jostein/ja20101002.html