20160603 På sykkeltur i Malvikmarka

Søndag var det fint vær og jeg tok sykkelen og tok av sted mot Malvikmarka. Her ved Jonsvannet måtte jeg stoppe for det var så utrolig mye fin liljekonvall.

 

Nydelig blomst

 

Jeg syklet til Hønstad og tok av på Hønstadveien som går over til Jervskogen. Så tok jeg av til høyre etter den lille tjønna etter Skjeltjønna og fulgte Ålvassbekken til Ålvatnet

 

Her var det veldig fint. Det fløy opp to traner når jeg kom og fisken vaket.

 

Så gikk jeg over bekken østover for å finne tilbake til veien.

 

Istedet veien fant jeg et gammel plass som het Kvegjardsvollen. Sikkert en seter fra gammelt av.

 

Ikke akkurat fra steinaldertiden, men her er årstall tilbake til 1878 som er risset inn i berget.

 

  

Etterpå kom jeg inn på vinterløypa som går fra Hønstad til Husmyra (gul løype på kartet). Her var det mye myr og det var skikkelig tungt å sykle. Så det var godt å komme frem til vegen...  

 

Jeg hadde tenkte meg til Jervfjellet, men det får bli en annen gang. Så jeg tok på hjemvei fra Jervskogen. På veien hjem fikk jeg bruk for kjedekutteren i verktøyveska mi for å hjelpe en annen syklist.

 

  

Skriv gjerne en kommentar på gjesteboka. 

Fil: jostein/16/ja20160603.html