Josteins slektsside

Kjellaug og John Staverløkks etterkommere

Familiebilde:
Bak fra venstre: Odd, Lars, Sverre, Jostein og Tore
Midtrekke fra venstre: Ingrun, Bothild Olav, Synnøve og Kjellrun
Foran: Kjellaug, Kari og John