Utvandring

Slekt som utvandret til Amerika


Oline Solum f.1892

Oline


Kåre Høiem og Oline Solum, søster til bestefar Ole Solum Staverløkk, utvandret til Amerika. Her er Oline med tvillingene Gunnar og Gudrun.

Gunnar og Gudrun


Vi vet ikke riktig hva som skjedde med Kåre og Oline. Men her er iallefall Gunnar og Gudrun i fanger på en dame. Kan det være en fostermor ?

Gunnar


Mary og Gunnar Høiem. Vi fikk kontakt med de på 90-tallet og Ingeborg Staverløkk fikk tilsendt dette bildet. Det er ikke vanskelig åse at han er Solums-kar. Er han ikke veldig lik Albert?

Fil:jostein/josamer.html