Komplett CV

 

Prosjekter
Selskap Tid Prosjekt Rolle Beskrivelse
ATEA AS 2012 TOV Sikker sone Prosjektleder 

Etablering av nytt design, trådløst nettverk, sikker sone og IT-rutiner som tilfredstiller personopplysningsloven for behandling av persondata

ATEA AS 2011 Ny telefoniløsning Finnmark Fylkeskommune Prosjektleder 

Cisco og Trio på 33 lokasjoner i Finnmark

Umoe IKT 2011 Oppgradering telefonsentral NTNU Prosjektleder 

Oppgradering av norges største telefonsentral fra 3.2 til 4.2

Umoe IKT 2010 / 2011 Feide og felles skoledomène Fosen Prosjektleder 

Feidegodkjenning og etablering av felles skoledomene i Fosenkommunene Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Osen, Roan og Leksvik.

Umoe IKT 2009 Migreringsprosjekt Prosjektleder 

Migrering til "en-domene-modell" for Fosen-kommunene (Bjugn, Ørland, Leksvik, Mosvik, Osen, Roan, Åfjord og Rissa) fra Rissa kommune til Fosen IKT. Dette innebar etablering av ny infrastruktur og serverfarm, omlegging av all kommunikasjon og brannmurer, migrering av applikasjoner og data, standardisering og retanking av klienter (pc) i Rissa og Osen, ny printløsning, ny hjemmekontorløsning, SharePoint brukergrensesnitt med citrix-integrasjon m.m.

Umoe IKT 2009 Taleløsning AMK Prosjektleder 

Taleløsning ny AMK-sentral (113) St.Olavs Hospital

Umoe IKT 2009 ETSO Prosjektleder 

Utrednings og kartleggingsprosjekt St.Olav

Umoe IKT 2008 02120 Prosjektleder 

Etablering av ny telefonløsning og kontaktsenter hos MaskeGruppen AS

Umoe IKT 2008 Løftet'08 Prosjektleder 

Internt kvalitetsprosjekt Umoe IKT

Umoe IKT 2007 BN EVA 8000 Prosjektleder 

Etablering av SAN hos BN-bank

Umoe IKT 2007 SIVA2007 Prosjektleder 

Tilpasning og innføring av nytt kontorstøtte/saksbehandler-system hos SIVA samt utskifting av PC-hardware med etablering av nye image

Umoe IKT 2007 Ny telefonsentral i Forskningsvn 3b Prosjektleder 

Etablering av ny telefonsentral, Telmax og proffnett-integrasjon hos Sintef Forskningsveien 3b, Oslo

Screen  2006 Konvergens'01 Prosjektleder for Storebrand/if

Etablering av visningsskjermer på 14 flyplasser i Sverige

IBM   2004-2005 CMF Prosjektleder 

Implementere Callback og mail i kø hos If Skadeforsikrings distribuerte callsentra

IBM   2001-02 Etablering Sverige Prosjektleder 

Implementere VoIP hos Storebrand/if

IBM og Storebrand 2000 Telis Debitering Prosjektleder Avslutte et prosjekt som etablerer programmer og rutiner for automatisering av faktisk belastning av telefonkostnader på brukers kostnadssted i regnskapssystemet.
Storebrand 1999 NT-utrulling Prosjektleder Utrulling av ny pc/server-plattform på Storebrand kontorer i Midt og Nord-Norge.

Storebrand 1997-98 TeleDR Prosjektleder Utrulling av nytt telefonkonsept i hele Storebrand (200 kontorer).

Storebrand 1996 TeleMidt'96 Prosjektleder Utvikling av konsept og etablering av ny telefonløsning i Midt-Norge (som ble mønster og pilot for Tele'DR).

Storebrand 1993-95 Rapportering salgskampanjer Prosjektleder Ansvarlig for rapportering og resultatservice for salgskampanjer i Storebrand.

Storebrand og UNI Forsikring 1991-92 Teknologisk fusjon Prosjektleder Sammensmelting av to organisasjoner i Midt-Norge (involverte ca 50 lokasjoner og over 350 medarbeidere) i forbindelse med fusjonen mellom Storebrand og UNI Forsikring.

UNI Forsikring 1989-90 Pensjon Salespro Prosjektleder Utvikling PC-program som ble benyttet helt frem til oktober 1999 ved salg av pensjonskonto, skatteberegning, behovsanalyse m.m.

UNI Forsikring 1988-89 Livkonto Salespro Prosjektleder Utvikling PC-program som ble benyttet helt frem til oktober 1999 ved salg av livkonto, finans m.m.

UNI Forsikring 1986-87 Beregningsmodell skatt Utvikler Utvikling PC-program for beregning av finansiering, skatt, forsikring, pensjon m.m.


Ansettelsesforhold
Selskap Tid Arbeidsgiver Stilling Beskrivelse
7.1.2011 - ATEA AS Prosjektleder

 

8.1.2007 - 30.6.2011 Umoe IKT Leder prosjektavdeling og prosjektleder

 

1.1.2006-31.12.2006 Screen Driftssjef

Ansvar for prosjekter, kontorer og driftsavdeling

1.1.2001-31.12.2005 IBM Teamleder og Prosjektleder VNI Norge Skiftet stilling etter forespørsel.

11.6.2000 IBM IT-koordinator Ansatt i IBM ifbm outsourcing av Storebrands IT-avdeling.

Storebrand IT-ansvarlig region Midt-Norge

UNI Storebrand IT-ansvarlig region Midt-Norge

UNI Forsikring Assurandør Finansiering, Liv og Pensjon

13.8.1984 Norske Folk Distriktssjef Salg og rådgivning innen livs- og pensjonsforsikring.1977-13.8.1984 Mattis Skinnklær Avdelingssjef Innkjøp og salg av skinnklær for herrer

Fil: jostein/josjobb.html

Sist oppdatert 05.01.14