Tullsanger

Alle gjester reiser seg
Vi blir gamle, huttetu