Her er mitt første internett-album

Fil: //ragnhild/ragalb01.html

10296 Adresseavisen 10299 På fødeklinikken
10300 Mamma ser til meg 10301 Pappa er stolt
10270 10283
10289 Astrid og Torgeir 10290 Astrid og Olav er faddere
10291 Barnedåp 10303
10273