Josteins slektsside
Meg selv
1.
Sønn
Jostein

Foreldre
2.
Far
3.
Mor
John
Kjellaug

Besteforeldre
4.
Farfar
5.
Farmor
6.
Morfar
7.
Mormor
Ole
Sigrid
Sivert
Sigrid-Anna
Solum
Mosand
Hustøft
Moshaug

Oldeforeldre
8.
Farfars far
9.
Farfars mor
10.
Farmors far
11.
Farmors mor
12.
Morfars far
13.
Morfars mor
14.
Mormors far
15.
Mormors mor
Sivert
Ingeborg
Lars
Sigrid
Sivert
Kari
Arnt
Berit
Solum
Staverløkken
Mosand
Østhus
Nerøien
Hustøft
Moshaug
Fløttum


Anenr. Navn               Født    Død   Gift Opplysninger                Kilde

5. generasjon Tipp oldeforeldre 16 Arnt Sivertsen 1832 1901 1860 Født i Lien. Bønder på Solum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 227 17 Berit Andersdotter Lyseggen 1830 1907 1860 Bønder på Solum. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 227 18 Ole Ellingsen Mosand 1829 1889 Bønder i Staverløkk Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 334 19 Berit Larsdotter Brauten 1829 1917 Bønder i Staverløkk Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 334 20 Ole Hansen Budalsplass Mosand 1804 1833 Garveri på Støren. Døde i Horg. Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.389 21 Kari Larsdotter Storbudal 1809 1833 Garveri på Støren. Døde i Horg. Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.389 22 Ole Jakobsen Vagnildgjerdet 1801 1865 1833 Bodde på Vagnhildgjerde Klokkarhaugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s. 477 23 Marit Johnsdotter Skainsæter 1809 1895 1833 Fra Flatås fra Leinstrand Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s. 477 24 Arnt Arntsen Nerøien 1819 1886 1846 Bønder i Nerøien Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.292 25 Randi Sivertdotter Hov 1826 1897 1846 Bønder i Nesøien Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.292 26 Peder Henriksen Soknes 1784 1864 1809 Klokker. Fra Støren Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 263 27 Siri Olsdotter Hustøft 1788 1881 1809 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 263 28 Even Arntsen Moshaug 1841 1897 1868 Bønder på Moshaugen. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s. 98 29 Olaug Olsdotter Bjerkenås 1843 1907 1868 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s. 98 30 Anders Ellevsen Fløttum 1833 1909 1858 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s. 185 31 Olaug Olsdotter Aasenhus 1835 1905 1858 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s. 185 6. generasjon Tipp-tipp oldeforeldre 32 Sivert Estensen Solum 1798 1874 1826 Bønder på Solum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 214 33 Berit Olsdotter Estenstad 1803 1881 1826 Bønder på Solum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s. 214 34 Anders Estensen Ljøseggen 1779 1848 1820 Andre ekteskap. Bønder i Ljøseggen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind I s. 194 35 Siri Olsdotter Skjærli 1797 1893 1820 Bønder i Ljøseggen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind I s. 194 36 Elling Olsen Mosand 1803 1888 1826 Husm. på Rønningsmoen Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.382 37 Ingeborg Arntsdotter Rogstad 1804 1880 1826 Rønningsmoen Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.382 38 Lars Olsen Fløttum 1803 1885 Bønder i Staverløkk Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s. 334. Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.53. 39 Randi Arntsdotter Brauten 1777 1872 Enke. Hmf på Brauten i Støren. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s. 334. Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.53. 40 Hans Johnsen 1766 1840 1797 Født i Nordistu på Svardal i Budal Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.204 41 Kirsti Olsdatter 1773 1863 1797 Født på Bjerkeli, men oppvokst på Bakken Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.204 42 Lars Svendsen 1764 1835 1795 Bønder i Sørtuen Storbudal Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.186 43 Kjersti Pedersdotter 1775 1834 1795 Født på Enodd i Budal Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.186 44 Jakob Nielsen Aune 1776 Tj.fra Kvikne Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s. 475. 45 Randi Andersdotter Vagnildgjærde 1782 1839 Fra Utstu på Vagnhild Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s. 475. 46 47 48 Arnt Arntsen Nerøien 1784 1820 1816 Bønder på Nerøien,Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.291 49 Randi Olsdotter Skaarvold 1792 1881 1816 Fra Skårvold på Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.291 50 Sivert Jensen Hov 1779 1864 1809 Bønder Midtstu på Hov Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 51 Ane Johnsdotter Melhus 1790 1841 1809 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 52 Henrik Nilsen Soknes 1750 1814 1777 Oppstu Soknes på Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind IV s.263, III 259. 53 Ingeborg Kristiansdatter Bones 1750 1821 1777 Fra Fremstu Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind IV s.263, III 259. 54 Ole Ellefsen Bjerkset 1755 1844 1787 Bønder på Hustøft Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.262. 55 Clara Eriksdotter Presthus 1744 1832 1787 Andre ekteskap Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.262. 56 Arnt Evensen Moshaug 1812 1885 1840 Hmf i Moshaugen. Bønder i Grønset Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.98. 57 Ingrid Larsdotter Garlimo 1817 1892 1840 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.98. 58 Ole Olsen Lilleholte 1816 1872 1841 Sersjant Bønder i Bjørkåsen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.651. 59 Siri Olsdotter Sæter 1815 1890 1841 Siri Solgte gården til Arnt Arntsen Haugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.651. 60 Ellev Andersen Sommervold 1803 1879 1831 Bønder på Fløttumshaugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.185. 61 Gunhild Jensdotter Eggen 1799 1886 1831 Bønder på Fløttumshaugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.185. 62 Ole Svendsen Aasenhus 1789 1869 1819 Bønder i Oppstu på Aasenhus Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.622. 63 Berit Svendsdotter Vollum 1789 1864 1819 Bønder i Oppstu på Aasenhus Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.622. 7. generasjon Tipp-tipp-tipp oldeforeldre 64 Esten Sivertsen Solum 1767 1839 1795 Bønder på Solum. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.213. 65 Marit Joensdotter Hustøft 1767 1805 1795 Bønder på Solum. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.213. 66 Ole Ingebrigtsen Øverøien 1764 1837 1795 Bønder på Estenstad. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind I s.106 67 Berit Jensdotter Hov 1771 1833 1795 Bønder på Estenstad. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind I s.106 68 Esten Joensen Sneen 1740 1813 Bønder i Ljøseggen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind I s.194 69 Siri Endresdotter Øyegjerdet ca 1751 1833 Fra Støren. Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind I s.194 70 Ole Arntsen Skjærli 1771 1820 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.341 71 Ingeborg Ingebrigtsdtr Øverøyen 1775 1844 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.341 72 Ole Ellingsen Mosand 1757 1840 Rønningsmoen Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.382 73 Marit Pedersdotter Mosmælen 1756 1844 1740 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind I s.374-377 74 - Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.281 75 - Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.281 76 Ole Eriksen Fløttum 1756 1813 1780 Bønder på Fløttum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.171 77 Randi Arntsdotter Hanshus 1762 1809 1780 Bønder på Fløttum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.171 78 Arnt Eriksen 1743 1822 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.51-53 79 Kari Larsdotter Brauten 1746 1823 Brauta Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.51-53 80 Joen Hansen Svardal 1715 1792 Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.460-463 81 Gunnil Nilsdatter 1719 1750 Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.460-463 82 Ole Jonsen 1729 1779 Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.91 83 Ragnhild Toresdatter 1739 1779 Fra Breen Dalsbygda Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.91 84 Svend Larsen 1735 1805 Bjerkeli Bakken Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.184 85 Berit Andersdatter 1740 1805 Fra Singsås Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.184 86 Peder Olsen 1735 1811 Enodd Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.285 87 Guri Jensdatter 1743 1805 Fra Storbudal Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.285 88 Nils Olsen 1744 89 Anne Siemensdotter 1750 90 Anders Eriksen Holte Nordstu 1746 1821 Utstu Vagnhild Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.391 91 Ingeborg Olsdotter Bjerkset 1749 1835 Utstu Vagnhild Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.391 92 93 94 95 96 Arnt Arntsen 1757 1788 1782 Bønder på Nerøien,Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.291 97 Gjertrud Kristiansdotter Bones 1760 1848 1782 Bønder på Nerøien,Støren. Fra Fremstu Bones Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.291 98 Ole Arntsen Skaarvold 1765 1815 1791 Skårvold på Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.17 99 Siri Knutsdotter Skaarvold 1769 1839 1791 Skårvold på Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.17 100 Jens Sivertsen Hov (Bordal) 1732 1803 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.262 101 Siri Ingebrigtsdotter Solberg 1746 1813 1764 Fra Nordstu på Solberg. Bønder på Hov Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.262 102 103 104 Nils Iversen Soknes 1723 1816 1750 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.257 105 Marit Henriksdatter Tilset 1721 1808 1750 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.257 106 Kristian Iversen Bones 1720 1776 1749 Bones på Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.110 107 Olaug Jensdotter Skjærli 1727 1790 1749 Bones på Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.110 108 109 110 Ellev Olsen Holte 1722 1819 Nedgarden 111 112 Even Sivertsen Moen 1790 1861 1812 Moshaugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.98 113 Ildri Arntsdotter Gunhildøien 1791 1864 1812 Moshaugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.98 114 Lars Olsen Garlimo 1779 1848 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.302 115 Kjerti Sivertdotter Moen 1782 1858 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.302 116 Ole Henriksen Lilleholte 1788 1861 1817 Lilleholte, Holsgrinda Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.207 117 Berit Olsdotter Solberg 1793 1865 1817 Fra Gjerdet Lilleholte, Holsgrinda Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.207 118 Ole Larsen Solberg 1769 1838 1802 Sæter, Rutle Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.534 119 Olaug Arntsdotter Sør-Solberg 1775 1871 1802 Sæter, Rutle Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.534 120 Anders Ellevsen Bjerkset 1757 1838 1791 Sommervold Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.71 121 Siri Bervendsdotter Holte 1769 1824 1791 Sommervold Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.71 122 Ole Olsen Fløttum 1778 1855 1807 Fløttumshaugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.185 123 Siri Arntsdotter Sør-Solberg 1761 1832 1807 Fløttumshaugen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.185 124 Svend Olsen Aasenhus f.Bjerkenås 1756 1841 1787 Oppstu Åsenhus Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.621 125 Ingri Nilsdotter Aarhaug 1760 1840 1787 Oppstu Åsenhus Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.621 126 Svend Pedersen Vollum 1759 1846 1785 Vollum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.579 127 Olaug Arntsdotter Anshus 1761 1848 1785 Vollan Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.579 8. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 128 129 130 Joen Olsen Hustøft 1742 1785 1795 Bønder på Hustøft Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.262 131 Clara Eriksdotter Presthus 1744 1832 1766 Bønder på Hustøft Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.262 132 133 134 Jens Sivertsen Hov 1732 1803 1764 Bønder på Hov Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 135 Siri Ingebrigtsdotter Solberg 1746 1813 1764 Bønder på Hov Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 136 137 138 139 140 Arnt Joensen Skjærli 1733 1789 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.340 141 Magli Olsdatter Bones - Søstu 1735 1823 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.340 142 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 Erik Olsen Hustøfthaug 1725 1789 1756 Født Estenstad. Bønder på Fløttum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.171 153 Brynild Olsdotter Hustøft 1734 1781 1756 Hmf på Hustøfthaugen. Bønder på Fløttum Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.171 154 155 156 157 158 Lars Halvorsen Brauta Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.51-53 159 160 Hans Pedersen 1662 1754 Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.460-463 161 Kari Joensdatter 1680 1731 Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.460-463 162 163 164 165 166 167 168 Lars Svendsen 1708 1795 Bjerkeli Bakken Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.184 169 Marit Ellefdatter 1715 1795 Fra Lillebudal Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.184 170 171 172 Ole Bersvendsen 1703 1770 Enodd Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.283 173 Kari Larsdatter 1703 1770 Enodd Sømark; Gard og grendeliv i Budalen s.283 174 175 176 Peder Arntsen Moe, Mosand 1729 1804 Rosmælen i Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind I s.374-377 177 Kari Jonsdatter Raaen 1727 1804 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind I s.374-377 178 179 180 Erik Olsen Holte 1709 1773 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.251 181 Olaug Andersdotter Holte 1709 1777 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.251 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 198 194 195 196 197 198 Knut Eriksen Skaarvold 1743 1805 Fra Aune i Rennebu Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.17 199 Ingeborg Ingebrigtsdatter Eggan 1743 1815 Rennebu Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.17 200 Siver Jensen Bordal 1698 1756 1729 Lensmann. Bønder Lillebordal / Midtstu Hov Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 201 Kari Anfindsdotter Ertshus 1704 1756 1729 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 202 203 204 205 206 207 208 Iver Nilsen Soknes 1698 1765 Fra Sørstu Bones Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.257 209 Berit Olsdatter Rognes 1702 1765 Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind III s.257 210 Henrik Olsen Tilset 1655 1719 Bønder på Tilset Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind I s.279 211 Marit Bønder på Tilset Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind I s.279 212 Iver Pedersen Bones 1687 1749 Bones på Støren Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.110 213 Ingeborg Pedersdatter Vinsnes 1686 1739 Fra Singsås Aune; Bygdefolk og bygdeliv i Støren, Bind II s.110 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 Ole Larsen Garlimo 1753 1818 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.302 229 Guri Joensdotter Dragset 1750 1823 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.302 230 231 232 Henrik Sivertsen Moen 1760 1831 Lilleholte Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.204 233 Ingrid Eriksdotter Holte 1757 1819 Lilleholte Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.204 234 Ole Sivertsen Solberg 1745 1815 Gjerdet Nord-Solberg Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.551 235 Kersti Halvorsdotter Lien 1751 1844 Gjerdet Nord-Solberg Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind III s.551 236 237 238 239 240 241 242 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Siver Jensen Bordal 1698 1756 1729 Lensmann. Bønder på Lillebordal og Midtstu Hov Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 269 Kari Anfindsdotter Ertshus 1704 1756 1729 Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind IV s.119 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 298 294 295 296 297 298 299 300 9. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 456 Lars Olsen Garlimo 1719 1776 Hmf i Garlimoen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.302 457 Kari Siursdotter Eggen 1719 1804 Hmf i Garlimoen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.302 10. generasjon Tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp oldeforeldre 914 Oluf Larsen Skinder 1692 1771 1719 Hmf i Garlimoen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.301 915 Kari Taraldsdotter Garlien 1696 1773 1719 Hmf i Garlimoen Haukdal; Busetnad og folkeliv i Soknedal, Bind II s.301
Returner til toppen av siden